Uitvaart regelen

Uitvaart regelen

Na het overlijden van een naaste breekt een emotionele en hectische tijd aan. Er komt veel op u af en er moet in korte tijd veel geregeld worden waaronder de uitvaart.

Als het overlijden plaatsvindt in een ziekenhuis, dan vindt daar doorgaans de laatste verzorging van de overledene plaats. Indien iemand thuis overlijdt, dan regelen wij in goed overleg met de nabestaanden de laatste verzorging.

U kunt er ook voor kiezen om de laatste verzorging zelf te doen. Wij kunnen u daar uiteraard behulpzaam bij zijn. Aansluitend kan de overledene thuis worden opgebaard of worden overgebracht naar het uitvaartcentrum.

In een gesprek met de familie zal de uitvaartwensen van de overledene besproken worden. Wanneer er niets is vastgelegd, dan ligt de verantwoordelijkheid voor deze keuzes bij de nabestaanden. Hierin is belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over de mogelijkheden en de kosten die daar aan verbonden zijn. U hoeft nooit direct te beslissen, soms is het goed om alles even te laten bezinken alvorens u tot een beslissing komt.

Klik hier om de checklist formulier te downloaden.
Klik hier om het persoonlijke uitvaartwensen formulier te downloaden.