Uitvaart regelen

Uitvaart regelen

Na het overlijden van een naaste breekt een emotionele en hectische tijd aan. Er komt veel op u af en er moet in korte tijd veel geregeld worden waaronder de uitvaart.

Als het overlijden plaatsvindt in een ziekenhuis, dan vindt daar doorgaans de laatste verzorging van de overledene plaats. Indien iemand thuis overlijdt, dan regelen wij in goed overleg met de nabestaanden de laatste verzorging. U kunt er ook voor kiezen om de laatste verzorging zelf te doen. Wij kunnen u daar uiteraard behulpzaam bij zijn. Aansluitend kan de overledene thuis worden opgebaard of worden overgebracht naar het uitvaartcentrum.

In een gesprek met de familie zal de uitvaartwensen van de overledene besproken worden. Wanneer er niets is vastgelegd, dan ligt de verantwoordelijkheid voor deze keuzes bij de nabestaanden. Hierin is belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over de mogelijkheden en de kosten die daar aan verbonden zijn. U hoeft nooit direct te beslissen, soms is het goed om alles even te laten bezinken alvorens u tot een beslissing komt.

Checklist van zaken die direct geregeld moeten worden

 • Neem contact op met de huisarts (of de behandelend arts bij overlijden in ziekenhuis, verzorgingshuis
 • Neem contact op met Lijffijt Uitvaartverzorging (24 uur per dag, 7 dagen per week) op telefoonnummer 030 781 1000
 • Indien al bekend, kunt u  aangeven of het een thuisopbaring wordt of een opbaring in een uitvaartcentrum
 • Licht familie en vrienden in.

Denk alvast na over

U kunt, indien u dat wilt, alvast nadenken over onderstaande onderwerpen. Heeft u vragen schrijf deze op, zodat u deze kunt stellen aan de uitvaartverzorger. U bespreekt samen met de uitvaartverzorger de hele uitvaart.‚Äč 

 • Begraven (soort graf) of cremeren
 • Laatste verzorging met of zonder familie
 • Kleding
 • Wel of geen lichte balseming
 • Uitvaartkist of een wade (soort/kleur)
 • Privé en/of openbare rouwbezoeken
 • De locatie waar de afscheidsdienst gaat plaatsvinden
 • De wensen voor de catering
 • Zijn er bloemen gewenst (met voorkeur voor bloem, kleur, tekst lint)
 • Is uitvaartfotografie gewenst?
 • Specifieke wensen (foto of film/muziek/bijzonder ritueel)
 • Rouwdrukwerk (soort en tekst rouwkaart, prentjes)
 • Wel of geen plaatsing van een rouwadvertentie
 • Type en kleur van de rouwauto
 • Zijn er volgauto’s gewenst
 • Invulling van de afscheidsbijeenkomst (sprekers/muziek/eigen dragers of professionele dragers)
 • Invulling van de condoleance, na afloop van de afscheidsbijeenkomst

Wat kunt u zelf regelen rondom de uitvaart

Afhankelijk van de invulling van uw uitvaart zijn er een paar kleine zaken die u zelf nog moet regelen.

 • Uitzoeken van kleding en sieraden
 • Tekst op linten voor de bloemen
 • Bedenken van de tekst(en) en foto(’s) voor rouwdrukwerk
 • Bedenken van de tekst en eventueel een foto voor de rouwadvertentie
 • Schrijven van een tekst om voor te dragen tijdens de afscheidsbijeenkomst
 • Mocht u een fotopresentatie wensen tijdens de afscheidsbijeenkomst dan kunt u alvast foto’s uitzoeken om deze tijdens de dienst te vertonen
 • Muziek uitzoeken en overhandigen aan de uitvaartverzorger
 • Andere specifieke wensen uitwerken, laat u hierin niet beletten door te kijken wat normaal is, maar volg uw gevoel en overleg met de uitvaartverzorger als u twijfelt

Na de uitvaart

 • Grafmonument
 • Urn of ander herinneringsproduct
 • Digitaal nalatenschap (account bij facebook, twitter, etc.)
 • Opzeggen van lidmaatschappen, verzekeringen en rekeningen. Denk er bijvoorbeeld ook aan dat de auto van de overledene binnen 5 weken na overlijden moet worden overgeschreven op een andere naam
 • Testament
 • In deze fase kunt u besluiten een erfenis te aanvaarden, te verwerpen of beneficiair aanvaarden
 • Indien er geen testament bestaat en er is geen sprake van een huwelijk, dan is vaak voor het uitkeren van bijvoorbeeld (levens)verzekeringen of tegoeden op een bank of spaarrekening een verklaring van erfrecht nodig, deze kunt u bij een notaris laten opmaken
 • Verkoop van huis/opzeggen van huur

Klik hier om de checklist formulier te downloaden.
Klik hier om het persoonlijke uitvaartwensen formulier te downloaden.